Měkké techniky

Slouží k ošetření napětí měkkých tkání jako je kůže, podkoží, fascie a svaly a to hlazením, protažením, řasením nebo tlakem.

Ovlivněním reflexních změn ve svalech a v podkoží se pomocí měkkých technik sníží bolestivost a usnadní se další terapeutické postupy.

Ze široké škály metod používám tzv. postizometrickou relaxaci. Je to metoda, která slouží ke zvětšení rozsahu pohybu v kloubech nebo protažení zkrácených svalů. V kombinaci s rehabilitačním cvičením lze předejít dalšímu vzniku blokád a bolestivých stavů.

Tyto techniky představují rychlou a spolehlivou cestu k trvalejšímu odstranění nebo potlačení problému.

Služby